Leasing.
Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji bez obowiązku jej zakupu po umówionym okresie leasingowym. Taka forma nabycia pojazdu czy maszyny pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe, ponieważ wydatki ponoszone przez Leasingobiorcę na spłatę wartości leasingowanego przedmiotu, zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Leasingowy pojazd czy maszyna, może być użytkowana natychmiast po uruchomieniu środków przez bank, bez angażowania większych środków własnych. W leasingu do 150tyś zł wartości pojazdu czy maszyny Bank nie wymaga zaświadczeń z ZUS czy US (w pełni procedura uproszczona) a wkład własny przy nowych pojazdach czy maszynach wynosi 1%.

Copyright © nascar.com.pl 2013. Designed by